Trường Mẫu Giáo SOS Bến Tre ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Giới thiệu trường mẫu giáo SOS Bến Tre

Trường MG SOS Bến Tre được thành lập theo Quyết định số 1201/QĐUB ngày 04/05/2000 của UBND Tỉnh Bến Tre với qui mô trường có 06 lớp học và 180 học sinh.

- Ngày 05/06/2000, Trường đi vào hoạt động đến nay đã tròn 20 năm. Bước đầu cũng gặp không ít những khó khăn bởi tính đặc thù của loại hình trường, biên chế tinh gọn và có nhiều cấp quản lí nhưng nhiệm vụ trọng tâm vẫn là chăm sóc và giáo dục trẻ mẫu giáo. Về những năm học sau Trường cũng đã từng bước tìm ra những giải pháp khắc phục khó khăn, chấp nhận điều kiện hiện có với những bước đi thích hợp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

- Trường Mẫu giáo SOS thuộc Làng trẻ em SOS Bến Tre, về cơ sở vật chất và tài chính do tổ chức SOS Việt Nam đầu tư, trang bị ban đầu, hàng tháng kinh phí chỉ chi trả lương GV - NV và phí văn phòng phẩm, báo, điện thoại.

- Trường được thành lập và hoạt động vì mục đích chính là tạo dựng một nền giáo dục vì hòa bình, nuôi dưỡng tâm hồn và tôn trọng nhịp độ phát triển tự nhiên của mỗi trẻ đến từ các Làng trẻ em SOS, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh đang sinh sống ở địa phương. Hiện tại hàng năm trường thu nhận khoảng 180 học sinh từ 3- 5 tuổi.

- Toàn trường có 20 cán bộ giáo viên, nhân viên. Hầu hết cán bộ giáo viên, nhân viên có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác, ý thức và quyết tâm tự học tự rèn luyện để nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đào tạo.

- Trong 20 mươi năm qua trường cùng với Làng phấn đạt và giữ vững danh hiệu Đơn vị văn hoá từ năm 2003 đến nay.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội.

- Nhiều chứng nhận tập thể xuất sắc và tiên tiến.

- 100% CB - GV - NV đều hoàn thành đến hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có nhiều GV- NV Trường đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở được UBND Tỉnh tặng bằng khen.

- Trường đã được cấp chứng nhận “Bếp ăn đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm”, do Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm Tỉnh Bến Tre cấp.

- Với sự đoàn kết nhất trí cao, tập thể sư phạm trường mẫu giáo SOS Bến Tre luôn phấn đấu nỗ lực không ngừng quyết tâm xây dựng nhà trường ngày càng phát triển.

Tổng quan